Äly ja tarve ostoksilla – miksi ostamme mitä ostamme

Ihmisten ostokäyttäytymistä voidaan selittää monilla eri tekijöillä, kuten tarpeilla, haluilla, arvoilla, tunteilla ja henkilökohtaisilla ominaisuuksilla. Äly löytyy jo jopa vaatteista, mutta oma äly on välillä hukassa,

Tässä muutamia yleisimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miksi ostamme tiettyjä asioita:

  1. Tarve: Ostamme usein tarpeen mukaan, kuten ruokaa, vaatteita ja asuntoja.
  2. Halu: Haluamme usein ostaa asioita, jotka eivät ole välttämättömiä, mutta joista nautimme, kuten matkustaminen tai viihde-elektroniikka.
  3. Arvot: Meidän arvomme ja uskomukset voivat vaikuttaa siihen, mitä ostamme. Esimerkiksi jotkut kuluttajat voivat ostaa ekologisia tuotteita, koska he välittävät ympäristöstä.
  4. Tunteet: Tunteet, kuten ilo, turvallisuus ja ylpeys, voivat vaikuttaa siihen, mitä ostamme. Esimerkiksi ihmiset voivat ostaa kalliita merkkituotteita, koska se lisää heidän itsetuntoaan.
  5. Henkilökohtaiset ominaisuudet: Henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten ikä, sukupuoli ja tulotaso, voivat myös vaikuttaa siihen, mitä ostamme. Esimerkiksi nuoret aikuiset voivat ostaa paljon viihde-elektroniikkaa, kun taas vanhemmat aikuiset saattavat ostaa enemmän kodin sisustustarvikkeita.

Nykyään teknologian avulla ostokäyttäytymistä voidaan seurata ja analysoida tarkemmin kuin koskaan ennen. Esimerkiksi verkkokaupoissa käyttäjän toimintaa voidaan seurata ja henkilökohtaista mainontaa voidaan kohdistaa juuri tietyn käyttäjän tarpeiden ja halujen mukaisesti.

Tarvehierarkia

Tarvehierarkia on psykologinen teoria, joka kuvaa ihmisten perustarpeita ja niiden tärkeysjärjestystä. Teorian mukaan ihmisen tarpeet voidaan jakaa viiteen eri tasoon:

  1. Fysiologiset tarpeet: Tämä on tarvehierarkian perimmäinen taso, joka käsittää ihmisen biologiset perustarpeet, kuten ravinto, uni, vesi ja suojapaikka.
  2. Turvallisuuden tarpeet: Kun ihmisen fysiologiset tarpeet ovat tyydytettyjä, seuraava taso koostuu tarpeista, jotka liittyvät turvallisuuden tunteeseen, kuten turvallisuuden ja vakauden tarpeet.
  3. Sosiaalisen hyväksynnän tarpeet: Kun turvallisuuden tarpeet ovat tyydytettyjä, seuraavaksi tulevat tarpeet, jotka liittyvät sosiaaliseen hyväksyntään ja rakkauden tunteeseen, kuten ystävien ja perheen läheisyys.
  4. Arvostuksen tarpeet: Kun sosiaalisen hyväksynnän tarpeet on tyydytetty, seuraava taso koostuu arvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeista, kuten menestyksestä ja saavutuksista.
  5. Itsetoteutuksen tarpeet: Kun kaikki edellä mainitut tarpeet ovat tyydytettyjä, viimeinen taso koostuu itsetoteutuksen tarpeista, kuten luovuudesta, itsensä kehittämisestä ja oman potentiaalin saavuttamisesta.

Nämä tarpeet vaikuttavat siihen, mitä ihmiset ostavat ja miksi he ostavat. Esimerkiksi ihminen, jonka fysiologiset tarpeet eivät ole tyydyttyneet, voi ostaa ruokaa ja vettä. Toisaalta henkilö, jonka arvostuksen tarpeet ovat korkealla, voi ostaa ylellisyystuotteita tai merkkivaatteita.

Alennusten merkitys ostokäyttäytymiselle

Alennukset voivat vaikuttaa merkittävästi ihmisten ostokäyttäytymiseen. Monet kuluttajat odottavat alennuskampanjoita ja tarjouksia tehdäkseen ostoksia, koska he haluavat maksimoida säästönsä. Alennukset voivat myös kannustaa ihmisiä ostamaan tuotteita, joita he eivät välttämättä olisi muuten harkinneet, mutta joita he nyt pitävät houkuttelevana edullisen hinnan vuoksi.

Toisaalta alennukset voivat myös johtaa impulssiostoksiin ja liialliseen kuluttamiseen, mikä voi olla haitallista yksilön taloudelle ja ympäristölle. Lisäksi alennuskampanjoiden ajoitus ja tapa voivat vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Esimerkiksi Black Friday -kampanjat ovat saaneet kritiikkiä ympäristövaikutusten ja kulutusjuhlan lisäämisestä.

On tärkeää muistaa, että alennukset ovat vain yksi tekijä, joka vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen, ja että monia muita tekijöitä, kuten tuotteen laatu, brändi ja arvot, on otettava huomioon ennen ostoksen tekemistä.

Vastaa