Oletko laskenut oman hiilijalanjälkesi?

Hiilijalanjälki on käsite, joka kuvaa yksilön, yhteisön, tuotteen tai organisaation toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Se on keskeinen mittari ympäristövaikutusten arvioinnissa ja kestävän kehityksen edistämisessä. Tässä artikkelissa käsittelemme hiilijalanjäljen laskemista, sen merkitystä sekä keinoja, joilla jokainen meistä voi vaikuttaa oman jalanjälkensä pienentämiseen.

Hiilijalanjäljen merkitys

Hiilijalanjäljen ymmärtäminen on ensimmäinen askel kohti ympäristötietoisempaa elämäntapaa. Se auttaa meitä tunnistamaan ne toimintamme osa-alueet, joilla on suurimmat ilmastovaikutukset. Tämä tieto on välttämätön, jos haluamme tehdä muutoksia, jotka todella vähentävät päästöjämme ja suojelevat ympäristöä.

Hiilijalanjäljen laskeminen

Hiilijalanjäljen laskeminen perustuu usein arkeemme liittyviin valintoihin, kuten liikkumiseen, ruokailutottumuksiin ja energiankulutukseen. Laskennassa otetaan huomioon kaikki kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät näiden toimintojen seurauksena. Tarkka hiilijalanjäljen laskeminen voi vaatia yksityiskohtaista tietoa kulutuksestamme, mutta on olemassa myös helppokäyttöisiä laskureita, jotka tarjoavat hyvän arvion.

Kuljetus ja liikkuminen

Liikkumisen osuus hiilijalanjäljestä on merkittävä. Autolla ajaminen, lentäminen ja jopa julkinen liikenne tuottavat kasvihuonekaasuja. Vaihtamalla ympäristöystävällisempiin liikkumismuotoihin, kuten kävelyyn, pyöräilyyn tai sähköautoihin, voimme vähentää merkittävästi omaa hiilijalanjälkeämme.

Ruoka ja kulutus

Ruokavalion ympäristövaikutukset ovat huomattavat. Liha- ja maitotuotteiden tuotanto aiheuttaa suuria määriä kasvihuonekaasupäästöjä. Kasvispainotteiseen ruokavalioon siirtyminen voi vähentää merkittävästi hiilijalanjälkeä. Lisäksi ruokahävikin vähentäminen ja paikallisten, kauden mukaisten tuotteiden suosiminen ovat tärkeitä tekoja.

Energiankulutus kotona

Kotitalouksien energiankulutus on olennainen osa hiilijalanjälkeä. Energiatehokkuuden parantaminen, kuten LED-lamppujen käyttö, lämmityksen säätäminen ja energiatehokkaiden kodinkoneiden hankinta, voivat merkittävästi vähentää hiilidioksidipäästöjä. Uusiutuvan energian, kuten aurinkopaneelien tai tuulivoiman, käyttöönotto on myös tehokas keino vähentää hiilijalanjälkeä.

Jätteen vähentäminen ja kierrätys

Jätteen tuottaminen ja sen käsittely tuottavat kasvihuonekaasuja. Vähentämällä jätteen määrää, kierrättämällä ja käyttämällä uudelleen voimme vaikuttaa merkittävästi hiilijalanjälkeemme. Esimerkiksi muovin, paperin ja metallin kierrättäminen vähentää tarvetta uusien raaka-aineiden louhintaan ja prosessointiin, mikä puolestaan vähentää päästöjä.

Yhteisöllinen vaikuttaminen

Yksilön valinnat ovat tärkeitä, mutta myös yhteisön tasolla voidaan tehdä paljon. Tukemalla ympäristöystävällisiä hankkeita ja vaikuttamalla poliittisiin päätöksiin voimme edistää kestävää kehitystä ja suurempia muutoksia yhteiskunnassa. Yhteisölliset toimenpiteet, kuten paikallisten ympäristöystävällisten yritysten tukeminen ja kestävien käytäntöjen edistäminen työpaikoilla, voivat myös olla tehokkaita keinoja vähentää hiilijalanjälkeä.

Kestävän kehityksen tavoitteet ja hiilijalanjälki

Hiilijalanjäljen pienentäminen on myös osa laajempia kestävän kehityksen tavoitteita. Nämä tavoitteet pyrkivät varmistamaan, että tulevat sukupolvet voivat nauttia terveestä ja elinkelpoisesta planeetasta. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi on olennaista, että jokainen meistä osallistuu aktiivisesti hiilijalanjälkensä pienentämiseen.

Yhteenveto

Hiilijalanjäljen ymmärtäminen ja pienentäminen on keskeistä, kun pyrimme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Jokainen yksilö voi vaikuttaa omilla valinnoillaan, ja yhdessä voimme tehdä suuria muutoksia. Muistetaan siis arjen valinnoissa huomioida niiden ympäristövaikutukset ja pyrkiä jatkuvasti pienentämään omaa hiilijalanjälkeämme.

Ihmisen hiilijalanjälki ja sen laskeminen

Ihmisen hiilijalanjälki on mittari, joka kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasuja yksilö tai organisaatio aiheuttaa. Se lasketaan kaatamalla kaikki päästöt yhteen ja muuntamalla ne hiilidioksidiekvivalentteihin (CO2e). Hiilidioksidiekvivalentti on yhteismitta, joka kuvaa eri kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusten vertailukelpoisuutta.

Hiilijalanjälki voidaan jakaa kahteen osaan:

 • Suorat päästöt ovat niitä päästöjä, joita yksilö tai organisaatio aiheuttaa itse. Ne syntyvät esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käytöstä, kuten autolla ajosta tai lämmityksestä.
 • Epäsuorat päästöt ovat niitä päästöjä, joita yksilö tai organisaatio aiheuttaa, kun hän käyttää tai ostaa tuotteita tai palveluita, jotka synnyttävät päästöjä. Esimerkiksi lihan syöminen aiheuttaa epäsuoria päästöjä, koska lihantuotanto vaatii paljon energiaa ja resursseja.

Hiilijalanjäljen laskeminen voi olla monimutkaista, mutta sitä varten on olemassa erilaisia laskureita, joita voi käyttää. Laskurit kysyvät usein tietoa yksilön tai organisaation kulutustottumuksista, kuten asumismuodosta, liikkumismahdollisuuksista, ruokailutottumuksista ja vapaa-ajanviettotavoista.

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on noin 9 600 hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e) vuodessa. Tämä on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi eurooppalaisen keskiarvon, joka on noin 6 000 CO2e.

Hiilijalanjäljen pienentäminen on tärkeää ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Jokainen voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään tekemällä pieniä muutoksia elämäntapaansa. Esimerkiksi autoilun vähentäminen, sähköautoon siirtyminen, lihansyönnin vähentäminen ja energiankulutuksen pienentäminen ovat kaikki keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Tässä muutamia vinkkejä hiilijalanjäljen pienentämiseen:

 • Vähennä autoilua. Kävele, pyöräile tai käytä julkista liikennettä, kun mahdollista.
 • Vaihda sähköautoon. Sähköautot eivät tuota lainkaan päästöjä käytössä.
 • Vähennä lihansyöntiä. Liha on yksi ilmastonmuutoksen suurimmista syistä.
 • Säädä lämmitys ja jäähdytys. Pidä lämmitys ja jäähdytys kohtuullisina.
 • Säädä sähkö- ja vedenkulutusta. Sammuta valot, kun et ole kotona, ja vältä turhaa vedenkäyttöä.
 • Tuo omat eväät töihin tai kouluun. Ruuan valmistus kotona on ympäristöystävällisempää kuin valmiiden ruokien ostaminen.
 • Tuo omat laukut kauppaan. Muovipussien käyttöä voi vähentää tuomalla omat laukut kauppaan.
 • Käytä kestäviä tuotteita. Kestävät tuotteet kestävät pidempään ja aiheuttavat vähemmän päästöjä.

Hiilijalanjäljen pienentäminen on jokaisen vastuulla. Pienetkin muutokset voivat tehdä eron.


Löydä edullinen laina lainaaverkossa.fi ja Axolainan avulla

Axolaina vertaa puolestasi 2000 € – 60 000 € lainat

 • Et sitoudu mihinkään
 • Se ei maksa sinulle mitään
 • Saat parhaan tarjouksen
Klikkaa tästä ja pääset suoraan Axolainan lainatarjous-lomakkeeseen

7 kommenttia artikkeliin ”Oletko laskenut oman hiilijalanjälkesi?”

Vastaa